Потребителски кредит с атрактивни условия за клиенти на NN България

Избор на кредит
Заяви
Вземи в пакет
Валута
Сума
Срок
Лихвен процент
Месечна вноска

Вземи потребителски кредит с атрактивна лихва до 31.05.2020 г.!

Заяви сега, като попълниш кратката онлайн форма и наш експерт ще се свърже с теб!
Не забравяй да му съобщиш промо кода за офертата "NN Promo".

ЗАЯВИ ОНЛАЙН още сега!

Предимства

  • Специалнa лихвa от 4,7% до 8,2%1

  • Размер  на кредита: до 70 000 лева

  • Максимален срок за изплащане – до 120 месеца

  • Бърз отговор до 2 часа при кандидатстване онлайн2

Получаваш още:

  • Покритие на вноските по кредита при безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и др. с програма "Защита на плащанията"3.
  • Възможност за обединение на задължения по потребителски кредити и други кредитни продукти в едно. 
  • Фиксирана лихва за първите 12 месеца от срока на кредита.4

 

 ¹ Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка в периода от 01.04.2020 г. до 31.05.2020 г. с превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката.

За първите 12 (дванадесет месеца) от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент за потребителски кредит в лева. След дванадесетия месец от срока на кредита годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе. Кредитор е "Юробанк България" АД.

При потребителски кредит в лева с 5.50% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 5.50% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка "Защита на плащанията" , такси и комисиони, описани в секция - общата дължима сума е 30 412.61 лв., месечна вноска 330.51лв., ГПР е 8.78%.

2Условието за бърз отговор до 2 часа е приложимо при подаване на искане за потребителски кредит онлайн през периода на кампанията, от клиенти на трудов договор. Банката уведомява Кредитоискателя в рамките на 2 работни часа от приключване на първоначалния телефонен разговор с експерта на Банката, за това, че има изготвено становище по подаденото искане, с което го одобрява или отхвърля, или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. Уведомяването за изготвено становище се извършва чрез обаждане на посочения от кредитоискателя мобилен телефон. Работните часове се определят като часове в рамките на официално обявеното работно време между 08:30 - 17:00 часа.

3 Застрахователна програма "Защита на плащанията“ е допълнителна услуга към потребителски кредити от Пощенска банка. Застраховката се прилага съгласно Общи условия на програма "Защита на плащанията" за потребителски кредити от Пощенска банка, достъпни при поискване във всеки офис на Банката.

4За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент по потребителски кредити в лева, освен ако клиентът изрично не заяви че желае да използва възможността за променлив лихвен процент за целия срок на договора. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив. Пълна информация за приложимите условия относно лихвените проценти, виж в секция Параметри.  

 

Лихвени условия в лева¹:
от 4.70% до 8.20% при превод на заплата по сметка в банката² 
от 7.00% до 9.70% без превод на заплата по сметка в банката
 

   

¹   Предложението е валидно при подаване на искане за нов потребителски кредит в лева от Пощенска банка в периода от 01.04.2020 г. до 31.05.2020 г. с превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в банката по пакетна програма за комплексно банково обслужване, сключена застраховка по програма „Защита на плащанията“ и в случай че отговаря на допълнителните изисквания на банката.

 За първите 12 /дванадесет/ месеца от срока на кредита се прилага фиксиран лихвен процент. След дванадесетия месец от срока на кредита, годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за необезпечени кредити. Повече информация за Методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за необезпечени кредити виж тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. Условията са приложими, в случай че отговаряш на изискванията на банката. В отделни случаи, определени от банката условия за финансиране за конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различава от стойностите, посочени по-горе. За да получиш твоята индивидуална оферта, посети удобен за теб офис на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Предназначението на калкулатора е да Ви помогне да определите своите нужди от финансиране, както и да изчислите бъдещите плащания по кредита, като резултатите и условията от изчисленията не обвързват банката. Изчислените от калкулатора стойности са илюстративни и могат да се различават от стойностите на конкретния кредит, който банката ще предложи. Примерните изчисления са валидни при константни стойности на параметрите по кредита за целия срок на договора, при анюитетни вноски. Месечната вноска представлява сбор от дължими главница и лихва за едномесечен период и не включва другите разходи по кредита.

При потребителски кредит в лева с 5.50% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 5.50% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и включени месечен пакет по застраховка "Защита на плащанията" , такси и комисиони, описани в секция - общата дължима сума е 30 412.61 лв., месечна вноска 330.51лв., ГПР е 8.78%.

При потребителски кредит в лева с 8.20% фиксирана годишна лихва за първите 12 месеца и 8.20% променлива годишна лихва за останалия период, при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето Банкиране" с размер 23 000 лв., за срок от 84 месеца и с включени такси и комисиони, описани в секция Такси и комисионни - общата дължима сума е 33 102.96 лв., месечна вноска 360.78 лв., ГПР е 11.79%.

 
  • Такса за разглеждане на искане за кредит - в зависимост от исканата сума, дължима на два етапа*:

Искана сума в лева

Tакса в лева

от 500 до2500 50
от2 501 до 5 000 100
от 5 001 до 10 000 200
от 10 001 до 20 000 300
от 20 001 до 40 000 400
над 40 000 по договаряне
  
  • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка - 3,50 лв. (при ползване на една от следните пакетни програми за комплексно банково обслужване: "Моето Семейство“ , "Моето Предимство“ или "Моят Престиж“ , вместо посочената такса, се дължат такси за съответната програма, съгласно Тарифата на банката) 

____________________________________________________________________

* Таксата е дължима на 2 етапа - 10 лева при подаване на заявлението за кандидатстване за кредит, останалата част от сумата - при усвояване на кредита. При избрана опция за експресно разглеждане на искането за кредит,  се прилагат стандартните такси в лева, като допълнително се начисляват 40 лева платими на датата на подаване на заявлението и 10 лева, платими на датата на усвояване на кредита.

При ползване на потребителски кредит с превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по пакетна програма за комплексно банково обслужване , са дължими съответните такси за откриване и месечно обслужване, съгласно Тарифата на банката.