Ако сте наемател на банков сейф по договор с Банка Пиреос, договорът за наем ще бъде едностранно прекратен от Банката съгласно предвидените в него условия, считано от Датата на оперативно обединение. Всички сейфове трябва да бъдат освободени до посочената дата. Поради тази причина е необходимо да посетите офиса на Банка Пиреос, в който се намира ползваният от Вас банков сейф и да осигурите приемане на съдържащите се в него вещи.

Пощенска банка предлага идентична услуга в следните градове - София, Пловдив, Бургас и Варна, като за всички клиенти на Банка Пиреос, ще се предлагат индивидуални преференциални условия за наемане на банков сейф.

Допълнителна информация относно условията за ползване на банков сейф от Пощенска банка и местонахождението на конкретните офиси на Пощенска банка с изграден граждански трезор, можете да получите в обслужващия Ви офис на Банка Пиреос.