Интернет банкиране (e-Postbank)

 Услугата Интернет банкиране на Пощенска банка Ви предоставя сигурност, бързина и удобство при управлението на Вашите финанси. 

Сигурност

За да може да отговори на високите критерии на потребителите, Пощенска банка разработи и приложи уникална схема за сигурност, която може да предложи разнообразни варианти при подписване на активни операции. Това прави системата еднакво полезна както за физически лица, така и за средни и големи корпоративни клиенти.
Сигурността е базирана на световно одобрения стандарт за защита на финансова информация - цифрови сертификати X 509 v3.

Бързина

Услугата предлага 24х7 работен цикъл, както и нареждане на трансфери, които да минават в реално време. Всяка промяна по статуса на Вашите сметки се отразява в момента, в който тя настъпва.

Удобство

Получавате актуална информация и справки за Вашите сметки в реално време, без да е нужно да посещавате някои от нашите клонове.

e-Postbank Ви предлага следните възможности

Получавате актуална информация за:

 • Състоянието на вашите сметки
 • Получени и наредени от Вас преводи
 • Вашите кредити
 • Вашите депозити
 • Месечни задължения за комунални услуги
 • Операциите извършени с Вашите банкови карти
 • Месечно извлечение за Вашите кредитни карти
 • Абонамент от Интернет Банкирането за sms/email известия
 • Валутни курсове фиксинг

Извършвате преводи:

 • Преводи в страната и чужбина
 • Преводи към бюджета
 • Покупко –продажба на валута
 • Погасяване на задължения по кредитни карти
 • Плащане на месечна вноска по кредити
 • Погасяване на задължения по договори за лизинг
 • Комунални плащания
 • Масови плащания - Описание на типовете масови плащания
 • Иницииране на искане за ДД

 

Технически изисквания
За ползване на Услугата е необходимо  да имате достъп до ползване на MAC- или РС- съвместима  компютърна система, разполагаща с клавиатура и указващо устройство, монитор, мишка /таблет/ при следните  минимални технически изисквания, налице кумулативно:

 • Разделителна способност на монитора: 1024x768 / 16 битов цвят на монитора
 • Операционна система: Windows 7, 8.1 или 10, Linux или MAC OS;
 • Интернет браузър, поддържащ работа с 128 битово криптиране, с инсталиран и работещ (разрешен за ползване от e-postbank.bg) модул за цифрово подписване /Microsoft CAPICOM или друг, вграден в браузера/ – Internet Explorer 10 или 11 и  Mozilla Firefox 48 или по - нова (или други браузери, базирани на Mozilla application suite);
 • За нормална работа при потвърждаване, отказване, изпращане на преводи и функционалности, изискващи цифрово подписване, браузърът трябва да може да подписва цифрово PKCS 7 и 10