Благотворителна инициатива "ЗАЕДНО"

Скъпи колеги,

Нашата благотворителна вътрешнобанкова инициатива “ЗАЕДНО“ навърши година и половина! За това време събрахме 62 928 лева и помогнахме на двама колеги в борбата им с животозастрашаващи заболявания.
Показахме, че заедно сме по-силни, че можем повечe. Днес повече от всякога е необходимо да помогнем със силата на добрината, защото времената, в които живеем предизвикват на изпитание нашата човечност и съпричастност. Затова ще ви припомним девиза на нашата вътрешнобанкова програма “ЗАЕДНО“: Помагаме си. Подкрепяме се.

Всеки от нас може да дарява – по ведомост или целево, като за целта има сметка, специално създадена за целите на инициативата “ЗАЕДНО“.

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BIC: BPBIBGSF
IBAN: BG 13 BPBI 7942 10 01044605
Титуляр на сметката: “Юробанк България“ АД, финансов център София Офис Парк.

Благодарим ви от сърце, колеги!