Кредити по европейски програми

ИнформацияПараметри

 

С план "Бъдеще" можеш да получиш финансиране на одобрен проект по европейска програма и да осъществиш плановете си за развитие на бизнеса.

С инвестиционните кредити на Пощенска банка за финансиране на проекти по европейски програми можеш:

  • да разшириш и/или модернизираш бизнеса си и същевременно да увеличиш неговата конкурентоспособност
  • да реализираш своите идеи за инвестиции
  • да увеличиш производствения капацитет на бизнеса си
  • да подобриш качеството на произвежданите продукти


Офертата е валидна при кандидатстване от търговци и предприятия с годишен оборот до 3 млн. лева за инвестиционни кредити за финансиране на одобрени проекти по следните европейски оперативни програми: „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Програма за морско дело и рибарство“, „Програма за развитие на селските райони“. 
 

Кандидатствайте сега