Вземете нов бизнес овърдрафт с промоционални условия и още по-изгодни лихвени проценти до 30.04.2019 г.*

Искате да плащате по-малко и да имате контрол върху лихвата? С нашето иновативно решение за бизнес овърдрафт, Ви предоставяме възможност сами да намалявате лихвения си процент, в зависимост от използваните банкови продукти и оборотите по сметките Ви при нас. 

Преференциални условия:

Стартов лихвен процент:

Размер до 60 000 лв.

Такси и комисиони:

  •  Без такса разглеждане на документи за кредит (стандартна такса 150 лв.)
  •  Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта (стандартна такса 100 лв.)
  •  0.50% такса одобрение (стандартна такса 1.00%)
  •  0.50% такса подновяване (стандартна такса 1.00%)
  •  0.50% комисиона за ангажимент (стандартна комисиона 1.00%)

 Обезпечение – без обезпечение.


Повече информация за бизнес овърдрафт научете тук.

*Предложението е валидно при подаване на искане за бизнес овърдрафт и кредитна карта Mastercard Business в периода 18.03.2019 г. - до 30.04.2019 г.
**Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтният лихвен процент Прайм Бизнес клиенти на „Юробанк България“ АД. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент Прайм Бизнес клиенти вижте тук. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента, в зависимост от сумата, индивидуалния профил на клиента, срока на кредита и стойността на обезпечението (ако е приложимо). Условията са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия на финансиране, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите посочени по-горе, или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката.