Кредити за медици и здравни заведения

Кредит "Медик"

С този кредит можете да покриете непланирани и текущи разходи, да си осигурите необходимите консумативи и условия за качествена грижа за здравето на Вашите пациенти.

Кредит "Медик" за закупуване на оборудване

Кредитът е предназначен специално за закупуване на оборудване

Кредит "Медик" за покупка или ремонт на бизнес помещение

Кредитът е предназначен за покупка или ремонт на недвижими имоти за целите на Вашия бизнес.

Бизнес овърдрафт "Медик"

От този продукт могат да се възползват клиентите с активни банкови разплащания през последните 6 месеца.

Бизнес овърдрафт срещу вземания от Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Кредитът е предназначен за покриване на Вашите нужди от оборотни средства, поради разсрочените плащания на НЗОК.