Динамика+

ИнформацияПараметри

  

Сравнителна таблица спрямо стандартна разплащателна сметкa

 

Такси
Стандартна разплащателна сметка
Разплащателна сметка "Динамика+"
Месечна такса за обслужване
7,00 лв.
32,00 лв.
При 8 вътрешнобанкови транзакции месечно чрез e-Postbank
5,20 лв.
Без такса
При 12 междубанкови транзакции месечно чрез e-Postbank
14,40 лв.
Без такса
Касови тегления за суми до 5000 лв. 
- за 3 операции месечно по 5000 лв.
24,00 лв.
Без такса
Касови вноски без ограничения 
- за 3 операции месечно по 5000 лв.
  
12,00 лв.
Без такса
Общо такси на месец
61,60 лв.
32,00 лв.
Общо такси на година
739,20 лв.
384,00 лв.
Еднократна такса за откриване
10,00 лв.
Без такса
Общо такси за първата година
750,20 лв.
384,00 лв.

 

Комбинирайте Вашия продуктов пакет с програма "Премия", създадена за клиенти, които превеждат трудовото си възнаграждение по сметка в банката и се възползвайте от по-ниска месечна такса за обслужване:
 

  • "Динамика +" - 25 лв./месечна такса за обслужване
 
Без такса при преводи чрез e-Postbank се отнася за преводи в левове и не включва междубанкови преводи по сметка "Динамика" и преводи чрез RINGS. Без такса при внасяне на средства по сметка на каса не важи за пакет "е-Динамика". Висок лимит без допълнителен разход за теглене на каса от разплащателна сметка не важи за пакет "е-Динамика".
 
Лихвата се начислява и е платима годишно, като се калкулира на база средно дневна разполагаемост по разплащателната сметка за съответния месец.

Посочените в настоящата страница условия са валидни при сключването на договор за продукт "Динамика", "е-Динамика" и "Динамика+", за съвместно използване на разплащателна сметка в лева, Интернет банкиране и фирмена дебитна карта MasterCard 24h, Visa Electron, Business Visa или Maestro с клиенти на банката - юридически лица с годишен оборот до 2 млн. лева, както и физически лица, упражняващи свободни професии.

"Юробанк България" АД си запазва правото да променя по всяко време размера на приложимите лихвени проценти и на начисляваните такси и комисиони.