Стандартен срочен депозит

Банката предлага на своите корпоративни клиенти депозити в левове и чуждестранни валути при благоприятни условия и гарантирана доходност.