Сметки

Разплащателни сметки

Нареждайте и получавайте трансфери, безкасова обмяна на валута, получаване на банкови референции, разпореждане на масови плащания и други.

Набирателни сметки

Набирателната сметка е задължително условие за регистрация на дружество или увеличаване на капитала му.

Специални сметки

Пощенска банка Ви предлага разплащателни сметки със специално предназначение.

Ликвидационни сметки

Ликвидационните сметки са вид разплащателни сметки за лица, обявени в ликвидация.