Инвестиционни кредити

Бизнес кредит за покупка на оборудване

Кредитът е предназначен за закупуване или модернизация на професионално оборудване.

Бизнес кредит за покупка на помещение

Кредитът с предназначен за покупка и модернизация на производствените Ви активи, за изграждане на нови производствени помещения.

Референтен лихвен процент Малък бизнес ( ПРАЙМ БМБ )

Настоящата Методология установява и регламентира начина на определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ БМБ за кредити малък бизнес на Юробанк България (Банката), както и начина на функциониране и последваща промяна на ПРАЙМ БМБ.