Агро овърдрафт срещу субсидия

ИнформацияПараметри
 

 
 
Промоция!1/2 такса за кандидатстване до 31.03.2017 г.  
 
 
Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.

Предимства:
  • Оборотни средства за покриване на текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии)
  • Минимално месечно плащане – натрупаната месечна лихва
  • Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии
 
 
 

Кандидатствайте сега