ИнформацияПараметри
 

 
Кредитът е предназначен за покриване на оборотни нужди на земеделски стопани или търговски предприятия, занимаващи се с производство на земеделска продукция и селскостопански дейности.
 
Промоционални условия до 31.03.2018 г. 
 
  • 1/2 такса за разглеждане на документи за кредит
  • 1/2 такса одобрение върху разрешения /одобрения/ размер на кредита


Предимства:

  • Оборотни средства за покриване на текущи разходи до получаване на преки доплащания (субсидии)
  • Минимално месечно плащане – натрупаната месечна лихва
  • Без такса за предсрочно погасяване със средства от постъпили субсидии