Овърдрафт

ИнформацияПараметри

 

 

Имате нужда от оборотни средства за посрещане на текущите  нужди на Вашия бизнес?

Възползвайте се иновативния бизнес овърдрафт, който Ви предлагаме. Сега имате възможност да управлявате сами лихвените условия по Вашия овърдрафт и колкото повече банкиране, толкова по-малко лихва да плащате.
 

Как можете да намалите лихвата по овърдрафта?
 

Можете да намалите размера на  лихвения процент по кредита с до 2%. Той се променя автоматично на тримесечие и  се определя от: 

 •  Размер на оборота, реализиран чрез банката;
 •  Коректност при изплащане на кредита – погасяване на кредита без забава;
 • Размер на оборота, реализиран през ПОС терминал на банката;
 •  Наличие на валидна застраховка Защита на плащанията по кредити за малки и средни  предприятия
 •  Баланс по всички фирмени сметки и  депозити в  банката.
   

Размерът на оборота в банката,  оборота през ПОС терминал и баланса по депозитите в банката, с които е обвързана промяната на лихвата  се определят индивидуално за всеки клиент.
 

За какво може да използвате кредита?

 • За оборотни средства
 •  За посрещане на текущи нужди (например: закупуване на материали,консумативи,суровини,стоки)

Какви са предимствата?

 • Покривате без проблеми извънредните или сезонните нужди на Вашия бизнес 
 • Можете да се възползвате от новооткритите възможности
 • Определяте сами Вашия погасителен план и лихвен процент
 • Планирате  разходите си

 

Кандидатствайте онлайн за бизнес овърдрафт  бързо, лесно и удобно!

 

Кандидатствайте сега