Спестовни сметки

Спестовна сметка "Активни пари"

Представяме Ви спестовна сметка "Активни пари", която съчетава високата доходност на срочния депозит и свободата на спестовната сметка.

Спестовна сметка "Мега Плюс"

Вече можете да се радвате на висока доходност от спестяванията си и свободата не само да разполагате със средствата си, а и да получавате своята лихва всеки месец.