Комбиниран продукт "СпестИнвест Плюс"

Депозираш и инвестираш – повече пари прибираш!

Предимства:

 • Два продукта в едно – срочен депозит и инвестиция в дялове на взаимни фондове.
 • Избор на удобна за Вас комбинация
 • Атрактивен лихвен процент по депозита
 • Възможност за допълнителна доходност от инвестицията
 • 0,5% такса за покупка на дялове от взаимния фонд

Параметри:

 • Валута: евро/левове
 • Минимална сума за участие: 5 000 евро/лева/долари
 • Срок на депозита: 6 месеца за евро и лева; 12 месеца за долари 
 • Без такса за откриване на депозита
 • Без такса за теглене на сума по депозита на падеж  

Комбиниран продукт "СпестИнвест Плюс"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт

EUR и BGN

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест Плюс" 85/15
6 м.
0,45%
85%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков  (само в EUR)
15%
"СпестИнвест Плюс" 70/30
6 м.
0,50%
70%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
30%
"СпестИнвест Плюс" 50/50
6 м.
0,60%
50%
Глобален нискорисков;
Глобален среднорисков;
Глобален високорисков (само в EUR)
50%

Комбиниран продукт "СпестИнвест Плюс"
 Срочен депозитИнвестиция във взаимен фонд

Продукт

в USD

Срок
Лихвен процент
Дял от общата сума
Фонд
Дял от общата сума
"СпестИнвест Плюс" 80/20
12 м.
0,50%
80%
Недвижими имоти (USD), Балансирана комбинация САЩ (USD)
20%
"СпестИнвест Плюс" 70/30
12 м.
0,55 %
70%
Недвижими имоти (USD), Балансирана комбинация САЩ (USD)
30%

База за начисляване на лихвите: 360/360
Минимално салдо - 5 000 BGN/EUR/USD (за депозитната част - 4 250 BGN/EUR при съотношение депозит/инвестиция във взаимен фонд, предлаган от Пощенска банка 85/15, 4 000 USD при съотношение 80/20, 3 500 BGN/EUR/USD при съотношение 70/30 и 2 500 BGN/EUR при съотношение 50/50).

Продуктът е предназначен за притежатели на програма за ежедневно банкиране.

 • Посочените лихвени проценти са годишни и са валидни за първия оригинален срок на депозита. Преференциалните лихвени проценти са валидни единствено при закупуване на дялове във взаимен фонд в съотношението, посочено по-горе. Ако не бъде изтеглен на падеж, депозитът се подновява при условия и лихвени проценти за 6-мес.стандартен срочен депозит в евро/лева, или 12-мес. стандартен депозит в щатски долари, съгласно Лихвения бюлетин на Юробанк България АД за физически лица.
 • Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с проспектите на (ЛФ) и "(ЛФ) Фонд от фондове", допълнителната информация за българските инвеститори, последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете.