1 ГОДИНА БЕЗ ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

1 ГОДИНА БЕЗ ТАКСА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Стани клиент, открий разплащателна сметка за превод на работна заплата без такса за:

  • Откриване
  • Месечна такса за обслужване за първите 12 месеца

Промоционални условия до 31.10.2023 г

Научи повече на *7224 и www.postbank.bg

Предложението е валидно при откриване на Разплащателна сметка с превод на работна заплата в BGN в Пощенска банка, в периода -  от 15.08.2023 г. до 31.10.2023 г., и се отнася за физически лица, които към датата на откриване на сметката не ползват други продукти на банката. След изтичане периода на преференциалните условия се прилагат такси за откриване и обслужване на сметката в размер и при условия съгласно актуалната към съответния момент Тарифа на Пощенска банка. Пълна информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка с превод на работна заплата, както и приложимите Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица на „Юробанк България“ АД, Тарифа и Лихвен бюлетин, научи повече на www.postbank.bg., както и в всеки офис на банката

 

Пълната информация за условията за откриване и ползване на разплащателна сметка с превод на работна заплата, както и приложимите Общи условия за откриване, водене и закриване на банкови сметки на физически лица на „Юробанк България“ АД, Тарифа и Лихвен бюлетин, научи на www.postbank.bg., както и във  всеки офис на банката