Програма Моето предимство

Считано от 01.10.2019г. разплащателни сметки по програма "Моето предимство" не се откриват.

Възползвайте се от комплексно банково обслужване, което може да адаптирате към Вашите индивидуални потребности!

Програма "Моето Предимство“ предлага комбинация от високодоходна разплащателна сметка и преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти. С програмата получавате карта Gold Debit MasterCard, както и възможност да се възползвате от специални оферти по депозитни, инвестиционни и кредитни продукти, които ви дават възможност за висока доходност и атрактивни преференции.

Вие сами решавате кои продукти да изберете и от кои преференции да се възползвате, а таксата е само една.


Какво получавате:

 • Престижен клас международна дебитна карта Debit MasterCard Gold:
  • БЕЗПЛАТНО теглене на пари в брой от всички банкомати в цялата страна
  • БЕЗПЛАТНИ SMS известия - за всички транзакции на стойност над 100лв., направени с картата
 • Разплащателна сметка в левове:
  • С по-висока лихва¹
  • С неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи наредени от сметката (в клон, Интернет банкиране, Телефонно банкиране)
  • Без такса за теглене на каса на суми до 2 000 лева дневно

Какво още може да изберете на цената на една обща месечна такса:  
 

За ежедневието

За плановете

 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски или жилищен кредит от Пощенска банка
 • Преференциални лихвени условия при кандидатстване за овърдрафт

  За сигурността ²

 • Застраховка "Помощ при пътуване и Злополука", която покрива всички медицински разноски в случай на злополука в чужбина с лимит на отговорност до 30 000 евро и спешна стоматологична помощ в чужбина до 300 евро
 • Безплатна Пътна помощ в случай на ПТП на територията на България в рамките на 50 км. (до 100 евро)

Защо Програма "Моето Предимство" е най-добрият избор за Вас:

 • Получавате преференциални условия по най-използваните в ежедневието банкови услуги и продукти, срещу заплащането на една фиксирана месечна такса
 • Получавате атрактивни инвестиционни и депозитни предложения
 • Имате достъп до преференциални лихвени условия при кандидатстване за потребителски,жилищен кредит или кредитна карта от Пощенска банка

Добавянето на допълнителни услуги, включени в програма "Моето Предимство" на Пощенска банка, се извършва при подписване на съответните допълнителни договори.

Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит,жилищен кредит или кредитна карта при условията на програма "Моето Предимство" на Пощенска банка се извършва при одобрение на подадено от потребителя искане и сключване на съответните договори за кредит/ кредитна карта.

За програма "Моето Предимство" и включените в нея банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката.

Всички SMS съобщения се предоставят чрез съответния доставчик на мобилни комуникации, като банката не носи отговорност за неполучаването им или ненавременното им получаване, когато това се дължи на причини, намиращи се извън контрола на банката, в това число, но не само, проблеми в преносната комуникационна среда на съответните доставчици на мобилни комуникации, форсмажорни обстоятелства и др.

¹ Годишната лихва по разплащателната сметка в лева, включена в програма "Моето Предимство" на Пощенска банка, е по-висока в сравнение с годишната лихва по стандартна разплащателна сметка, предлагана от банката.

² Застрахователна полица № 150811001462/17.06.2012 г.   Телефон за връзка при настъпване на застрахователно събитие: +359 2 92 67 222 или +359 2 92 67 100 / имейл: assistance.claims