ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ

ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ! Спечели една от 200 футболни топки

С MASTERCARD И ПОЩЕНСКА БАНКА ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

Получавай заплатата си в Пощенска банка с дебитна карта Mastercard и може да спечелиш ШАМПИОНСКА НАГРАДА1

„Спечели футболна топка от Пощенска банка“

Какви са наградите:

 • 200 футболни топки
  • Първо теглене: юни 2023 г. - в периода от 13-то до 15-то число;
  • Второ теглене: юли 2023 г. - в периода от 13-то до 15-то число;
 • При всяко теглене ще бъдат изтеглени по 100 печеливши участници;
 • Ако си сред печелившите, ние ще се свържем с теб по телефона, за да те информираме;
 • Ако не си спечелил в първото теглене, участваш автоматично в следващото теглене, ако си изпълнил условията.

Можеш да участваш:

 • Ако получаваш заплатата си по разплащателна или спестовна сметка, открита преди и след старта на Промоцията, в Пощенска банка с издадена към нея дебитна карта Mastercard2;

  Участваш автоматично, ако към датата на съответното теглене:

 • Имаш разплащателна и спестовна сметка, водена в банката от поне 1 (един) месец, по която за съответния месец си получил превод на заплатата си;
 • Имаш издадена и активирана дебитна картна Mastercard към сметката;
 • Имаше платена/-и такса/-и по сметката в размер на поне 1 (един) лев.
 • Направил си поне 10 трансакции със своята дебитна карта Mastercard под формата на покупка в търговски обекти, в това число и посредством мобилния портфейл ONE wallet by Postbank3 или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay3 и/или плащане на битови сметки, местни данъци и такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank).Трансакциите следва да са направени в периода на провеждане. Участваш в толкова тегления, в колкото към датата на съответното теглене си изпълнил условието.

  Период и правила на кампанията:

 • Период на кампанията - от 01/03/2023 г. до 12/07/2023 г., включително.
 • Правила на кампанията можете да намерите в раздел Документи

¹ Право да участват в кампанията имат клиенти на Пощенска банка с превод на работна заплата по разплащателна или спестовна сметка, открита преди или след старта на Промоцията в Банката с издадена и активна към нея дебитна карта Mastercard. Клиент, който към датата на теглене на наградите: (а) има разплащателна или спестовна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката от не по-малко от 1 (един) месец, по която за съответния месец има осъществен трансфер на своето трудово възнаграждение и към която сметка има издадена и активна дебитна карта Mastercard; (б) имат платена/-и към Банката такса/-и по сметката по буква (а) в размер на минимум 1 един лев  (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт), (в) имат направени със своята дебитна карта Mastercard поне 10 (десет) бр. трансакции под формата на покупка (на стоки и/или услуги) в рамките на кампанията в търговски обекти (физически или онлайн магазини), в това число и посредством мобилния портфейл ONE wallet by Postbank или дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay и/или плащане на битови сметки, местни данъци и такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банка: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank), в периода на провеждане, участват автоматично в съответното теглене за една от общо 200 бр. футболни топки, съгласно Официалните правила на кампанията, налични на www.postbank.bg, където се съдържа пълна информация.

2 Пълна информация за условията за откриването и воденото на сметка за превод на работна заплата с дебитна карта към нея от Пощенска банка може да намериш на сайта www.postbank.bg, както и в най-близкия финансов център.

3 Условията за инсталиране, активиране и използване на приложението на Банката ONE Wallet by Postbank, както и за дигитализиране на карти на Пощенска банка в дигиталния портфейл на iOS - Apple pay, както и поддържаните устройства, на които могат да бъдат инсталирани, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Банката на адрес www.postbank.bg, както и във всеки офис на Банката. Информация може да получите и на телефон 0700 18 555 (Център за обслужване на клиенти), кратък номер *7224, на имейл klienti@postbank.bg , както и на www.postbank.bg.

Информация за Промоцията може да бъде получена чрез разпространените в съответните офиси комуникационни материали, на Интернет адрес www.postbank.bg, за периода на Промоцията или на номер 0 700 18 555. Цената на разговора е съгласно тарифата на съответния мобилен оператор.