Разплащателна сметка с превод на работна заплата

ЗАПЛАТАТА ТИ МОЖЕ ПОВЕЧЕ!

Получавай заплатата си в Пощенска банка и участвай в томбола за един от 10 –те ваучера за почивка

„Спечели ваучер за почивка от Пощенска банка“*

 • Получавай заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка с издадена към нея дебитна карта MasterCard не по-малко от три последователни месеца и участвай в томбола за един от 10 –те ваучера за почивка в периода 13.06.2022г до 13.01.2023г
 • Направи поне една покупка на ПОС терминал в търговски обект с дигитализираната си в приложението на Банката One Wallet by Postbank или в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay дебитна карта Mastercard, издадена към твоята разплащателна сметка за превод на работна заплата
 • Определянето на печелившите ще се извършва на случаен принцип в рамките на пет тегления, в периода от 15-то до 20-то число на месеца на тегленето
 • Ако си сред печелившите, ние ще се свържем с теб по телефона, за да те информираме
 • Ако не си – участваш и в следващите тегления

Пълните правила на промоционална кампания „Спечели ваучер за почивка от Пощенска банка“ са достъпни в раздел „Документи“

Участвай в програма „Сподели и спечели – разплащателна сметка за превод на работна заплата без месечна такса за една година“ в периода от 13.06.2022г до 13.09.2022г

1.Каква е наградата

Ако сте клиент на Пощенска банка и получавате превод на работна заплата по сметка в банката и доведете приятел, който също да получава заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка и двамата ще получите специални условия:

 • Без месечна такса за обслужване на разплащателната сметка за превод на работна заплатаза срок от 1 година

2.Как работи програмата

Сподели

 • Ако сте клиент на банката и получавате заплатата си по разплащателна сметка в Пощенска банка, препоръчайте програмата на своите познати и приятели. Генерирайте своя личен код за участие в Програмата, като използвате генератора по-долу или чрез обаждане в Центъра за обслужване на клиенти на номер 0 700 18 555/кратък номер *7224
 • Препоръчайте на приятел сметка за превод работна заплата от Пощенска банка и му предайте своя личен код.

Генерирай своя личен код за участие тук

личен код
Невалиден ЕГН. Моля провери и въведи отново.

Спечели

 • Нужно е приятелят Ви да предостави Вашия личен код на банков служител в клона на банката при откриването на неговата нова разплащателна сметка за превод на работна заплата
 • Вие и Вашият приятел получавате награда - без месечна такса за разплащателна сметка за превод на работна заплата за срок от 12 месеца.

Пълните правила на програма „Сподели и спечели – разплащателна сметка за превод на работна заплата без месечна такса за една година“ са достъпни в раздел "Документи“

Вземете пакет от екстри срещу превод на работна заплата 

Каквито и да са плановете Ви, започнете от днес. Предлагаме Ви лесен и ефективен начин да подкрепите идеите за бъдещето си – възползвайте се от пълния потенциал на Вашата работна заплата, която сега Ви дава повече¹:      

Какво ще получите? 

С разплащателна сметки с превод на работна заплата може да ползвате банкови продукти и услуги с  по-добри условия от стандартните :

Международна дебитна карта БЕЗ ТАКСА за издаване и обслужване, както и ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ТАКСА при теглене на банкомат на Пощенска банка;

Възможност да заплащате по-ниска такса за обслужване на сметка в зависимост от активността на ползване на вашата дебитна карта, издадена към нея ².   

Достъп до специално създадени пакети от услуги за ежедневно банкиране, по които може да получавате работната си заплата, да управлявате лесно финансите си и да спестявате от такси и комисиони³.

Според предпочитанията си и динамиката, с която банкирате, можете да избирате от следните пакети – "Моето банкиране“ и " Моето семейство“ ³.

Интернет банкиране "e-Postbank" за бърз достъп до средствата по всяко време 24/7;   

Мобилно банкиране "m-Postbank", с което може да банкирате в движение през мобилния си телефон;

Мобилно приложение „One Wallet by Postbank” – плащате бързо, сигурно и удобно с нашия дигитален портфейл само с мобилния си телефон;

Преференциални лихвени проценти по овърдрафт, потребителски и жилищни кредити ⁴;

Професионално обслужване и консултация от нашите банкови експерти.

Научете повече за основните банкови продукти и услуги, от които може да са възползвате при специални условия с превод на работна заплата  :

 • Потребителски кредити    
 • Жилищни и ипотечни кредити    
 • Кредитни карти  
 • Спестявания - депозитии спестовни сметки  
 • Пакети за ежедневно банкиране ³    

*В томболата имат право да участва Всеки клиент на Пощенска банка, отговарящ на посочените в Официалните правила критерии, за които към съответната дата на теглене на наградите по настоящата Промоция са изпълнени следните условия:

(а) има разплащателна сметка за превод на работна заплата, открита и водена в Банката от не по-малко от 3 (три) последователни месеца, по която за всеки един от месеците има осъществен трансфер на своето трудово възнаграждение и към която сметка има издадена и активна дебитна карта Mastercard;

(б) има платена/-и към Банката такса/-и по сметката по буква (а) в размер на минимум 7,75 (седем лева и седемдесет и пет стотинки)  (в това число: такса за откриване на сметка и/или за месечно обслужване и/или други такси, дължими за съответния банков продукт), както и

(в) има направена поне 1 бр. (една) покупка на ПОС терминал в търговски обект с дигитализираната си в приложението на Банката One Wallet by Postbank или в дигиталния портфейл на iOS устройствата - Apple pay  дебитна карта Mastercard, издадена към сметката по буква (а);

 

¹ Преференциални условия и отстъпки се прилагат спрямо физически лица, намиращи се в трудови или служебни правоотношения с работодател, сключил с банката Договор за изплащане на трудови възнаграждения и преференциални условия за служители с превод на заплата, както и спрямо физически лица, получаващи трудовите си или служебни  възнаграждения по разплащателни сметки/ пакетни програми за работна заплата в банката, и важат до прекратяването на горепосочените споразумения, при условие, че трудовото възнаграждение на лицето постъпва регулярно по разплащателна сметка в банката.

При  преустановяването на постъпването на суми от трудовото или  служебно  възнаграждение на лицето по сметка в Пощенска банка, ползването на преференциите, предлагани по  съответните продукти  се преустановява съобразно уговореното в съответния договор за продукт/услуга.

Пощенска банка си запазва правото да откаже да сключи договор за предоставянето на определен банков продукт или услуга, включително за отпускане на банков кредит, без да посочва причините за това, освен в случаите, когато предоставянето на такава информация е предвидено от закона.

Преференциалните условия и отстъпки са дефинирани като такива спрямо стандартните, прилагани от Пощенска банка за съответните продукти за клиенти  без превод на работна заплата. Пощенска банка има право да променя едностранно предлаганите параметри , включително но не само при промяна на стандартните условия. Преференциалните условия и отстъпки е възможно да не се прилагат едновременно  с други промоционални оферти на Пощенска банка.

² По-ниска месечна такса за обслужване на Разплащателна сметка с превод на работна заплата се прилага при извършване на най-малко две дебитни трансакции с банковата карта към нея, през предходния календарен месец, вкл. през мобилно приложение “One Wallet by Postbank”;

³ За всяка от пакетните програми за ежедневно банкиране на Пощенска банка и включените в тях банкови продукти и услуги се дължат съответните такси, посочени в Тарифата на банката. Добавянето на допълнителни услуги, включени в пакетните програми, се извършва при подписване на съответните договори.

⁴Отпускане на овърдрафт, потребителски кредит или жилищен кредит при преференциални условия при превод на работна заплата по програма "Премия“ се извършва след одобрение на подадено заявление и сключване на съответните договори с банката.