ИмеВалутаЦена към 18.07.2019Цена предходен денПромянаПромяна %Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU0956610256
EUR10.991110.98900.00210.01 % 3.05 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU0956610843
EUR12.507612.5129-0.0053-0.04 % 8.12 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
 
LU0956611494
EUR14.414814.4417-0.0269-0.18 % 15.28 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
 
LU0316846921
EUR0.88660.8905-0.0039-0.43 % 11.29 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0273961275
EUR0.88630.88520.00110.12 % 21.59 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
 
LU0273960111
EUR1.36051.3638-0.0033-0.24 % 17.06 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
 
LU0272939215
EUR1.47441.4828-0.0084-0.56 % 17.09 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849104
EUR17.233717.2771-0.0434-0.25 % 15.90 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
 
LU0347745878
EUR1.47721.4796-0.0024-0.16 % 11.12 %
Глобални облигации
 
LU0730413092
EUR12.925812.91500.01090.08 % 3.90 %
Абсолютна възвръщаемост
 
LU0273968288
EUR1.38191.38050.00140.10 % 2.40 %
Доход плюс
 
LU0385660161
EUR1.58061.57840.00220.13 % 3.33 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU1104498362
USD16.891316.86790.02350.13 % 19.11 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849369
USD19.448219.4954-0.0472-0.24 % 13.53 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
 
LU1102789424
USD14.745514.7816-0.0361-0.24 % 10.10 %
Доход плюс
 
LU0273967041
USD1.28601.28540.00060.04 % 1.74 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0391044665
BGN1.67011.66800.00210.12 % 21.59 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU1199652337
BGN21.495221.49110.00410.01 % 3.05 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU1334637631
BGN24.461524.4715-0.0100-0.04 % 8.12 %