ИмеВалутаЦена към 19.03.2019Цена предходен денПромянаПромяна %Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU0956610256
EUR10.850010.84690.00320.02 % 1.72 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU0956610843
EUR12.122612.11780.00490.04 % 4.79 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
 
LU0956611494
EUR13.702913.68840.01450.10 % 9.59 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
 
LU0316846921
EUR0.89160.89050.00110.12 % 11.92 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0273961275
EUR0.80430.80230.00200.24 % 10.34 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
 
LU0273960111
EUR1.29921.29710.00210.16 % 11.78 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
 
LU0272939215
EUR1.42881.42650.00230.16 % 13.46 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849104
EUR16.535716.48820.04750.28 % 11.20 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
 
LU0347745878
EUR1.43311.43200.00110.07 % 7.80 %
Глобални облигации
 
LU0730413092
EUR12.625212.6308-0.0056-0.04 % 1.48 %
Абсолютна възвръщаемост
 
LU0273968288
EUR1.37041.36940.00100.07 % 1.55 %
Доход плюс
 
LU0385660161
EUR1.56841.5685-0.0001-0.00 % 2.53 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU1104498362
USD15.523015.47090.05210.33 % 9.46 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849369
USD18.896618.82730.06930.36 % 10.31 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
 
LU1102789424
USD14.376514.36170.01480.10 % 7.35 %
Доход плюс
 
LU0273967041
USD1.27231.27220.00010.00 % 0.66 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0391044665
BGN1.51571.51180.00390.25 % 10.35 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU1199652337
BGN21.219321.21340.00590.02 % 1.72 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU1334637631
BGN23.708523.69880.00970.04 % 4.79 %