ИмеВалутаЦена към 18.01.2019Цена предходен денПромянаПромяна %Реализирана доходност от началото на годината %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU0956610256
EUR10.737010.72150.01560.14 % 0.66 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU0956610843
EUR11.830011.76280.06720.57 % 2.26 %
ГЛОБАЛЕН ВИСОКОРИСКОВ
 
LU0956611494
EUR13.130812.98310.14781.13 % 5.01 %
ГЛОБАЛНИ РАЗВИВАЩИ СЕ ПАЗАРИ
 
LU0316846921
EUR0.83940.83120.00820.98 % 5.37 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0273961275
EUR0.78490.77370.01121.44 % 7.68 %
ГЛОБАЛНИ АКЦИИ
 
LU0273960111
EUR1.22411.20360.02051.70 % 5.32 %
КОМБИНАЦИЯ АКЦИИ
 
LU0272939215
EUR1.34191.32530.01661.25 % 6.56 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849104
EUR15.543915.40270.14130.91 % 4.53 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ ГЛОБАЛЕН
 
LU0347745878
EUR1.37801.37060.00740.54 % 3.66 %
Глобални облигации
 
LU0730413092
EUR12.488212.4911-0.0029-0.02 % 0.38 %
Абсолютна възвръщаемост
 
LU0273968288
EUR1.35921.35730.00190.14 % 0.72 %
Доход плюс
 
LU0385660161
EUR1.53881.53770.00110.07 % 0.60 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU1104498362
USD15.204914.98180.22311.48 % 7.22 %
ФОКУС СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ИНВЕСТЦИИ
 
LU0517849369
USD17.831917.66080.17110.96 % 4.10 %
БАЛАНСИРАНА КОМБИНАЦИЯ САЩ
 
LU1102789424
USD13.882813.79140.09140.66 % 3.66 %
Доход плюс
 
LU0273967041
USD1.26561.26540.00020.01 % 0.13 %
РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА
 
LU0391044665
BGN1.47891.45800.02091.43 % 7.67 %
ГЛОБАЛЕН НИСКОРИСКОВ
 
LU1199652337
BGN20.998320.96790.03040.14 % 0.66 %
ГЛОБАЛЕН СРЕДНОРИСКОВ
 
LU1334637631
BGN23.136323.00470.13160.57 % 2.26 %