ЛФ (Люксембург фонд) - взаимните фондове от Пощенска банка са базирани в Люксембург и се предлагат в Гърция, Румъния и България:

  • Многообразие на продукти - взаимните фондове от Пощенска банка са напълно хармонизирани с европейското законодателство, отговарят на тенденциите на пазара и покриват всички инвестиционни профили
  • Удобни схеми на транзакции - дялове от всеки взаимен фонд от Пощенска банка могат да бъдат конвертирани във всеки друг фонд ЛФ без допълнителна такса за конвертиране
  • Благоприятна структура на таксите – конкурентни на пазара такси, съобразени с продължителността на инвестицията
  • Професионално обслужване и лесен достъп - професионално управление на фондовете, съчетано с нашата ангажираност да предоставяме високо качество и всеобхватност на услугата чрез добре развитата клонова мрежа на Пощенска банка в страната
     
За въпроси и допълнителна информация за Взаимните фондове:
 
Информираме настоящите и потенциалните инвеститори, че стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвеститорите настоятелно се съветват да се запознаят внимателно с Проспектите на (ЛФ) и (ЛФ) Фонд от фондове, Ключовата информация за инвеститорите и последните финансови отчети с цел вземане на информирано инвестиционно решение, преди да направят инвестиция във фондовете. Те могат да се запознаят със споменатите по-горе документи на български език на интернет страницата на "Юробанк България“ АД - www.postbank.bg, e-mail: mutual_fundspostbank.bg, или на хартиен носител в офисите на Пощенска банка всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч., както и на английски език на интернет страницата на управляващото дружество – Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A. – www.eurobankfmc.lu. Материалът е само с информационна цел и посочената информация не представлява препоръка за инвестиране по смисъла на приложимото законодателство. Източникът на цитираната информация е Eurobank Asset Management Mutual Fund Management Company.