Кредит по програма COSME

Пощенска банка подписа споразумение с „Национален Гаранционен Фонд“ ЕАД за гарантиране на портфейл от трансакции по програма COSME.
 

Програмата улеснява достъпа на малките и средни предприятия  до финансиране, посредством схема за споделяне на риска, осъществена благодарение на  гаранцията, предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа.
 

Kакви кредити се отпускат по програмата?

 • Кредити за инвестиционни нужди
 • Кредити за оборотни нужди

Кой може да се възползва от финансиране?

От облекчените условия на кредитите по програмата могат да се възползват предприятия, които се нуждаят от оборотен капитал, планират инвестиции за укрепване и развитие на основната дейност, реализиране на нови проекти или навлизане на нови пазари.
 

Какви възможности получавате?

 • Възможност за разширяване и модернизиране на бизнеса
 • Облекчени изисквания към  обезпечениeто
 • Атрактивни ценови условия
 • Индивидуален подход и експертно обслужване  в офисите и бизнес центровете на Пощенска банка
   

Настоящото финансиране е осъществено благодарение на Гаранцията, която e предоставена от COSME и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да подпомогне финансирането и прилагането на продуктивни инвестиции в Европейския съюз и да се осигури нарастването на достъпа до финансиране.

 

 

 • Валута:  лева / евро
 • Минимален срок на кредита: 12 месеца
 • Максимален срок на кредита: от 60 до 120 месеца - в зависимост от вида на кредита
 • Максимален размер на кредита:
 • за сектор товарен автомобилен транспорт:

  -  375 000 евро за кредити със срок до 120 месеца;

  -  750 000 евро за кредити със срок до 60 месеца;

  за всички останали сектори:

  -  1 500 000 евро за кредити със срок до 60 месеца;

  -  750 000 евро за кредити със срок до 120 месеца;
   

  Обезпечение: ипотека/залог върху имущество, поръчителство от юридическо и/или физическо лице, други обезпечения, допустими от закона. Част от обезпечението ще бъде предоставената гаранция в размер до 50% от размера на одобрения кредит.