Кредит по програма ББР - COVID-19

Кредит по „Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19“ на Българска банка за развитие АД

„Юробанк България“ АД подписа споразумение с „Българска банка за развитие“ АД (ББР АД), с което се включи в „Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на микро-, малки и средни предприятия, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19“ (Програмата).

Кой може да се възползва от финансиране по Програмата?

Предприятие, което:

  • отговаря на изискванията за малко, средно или микро предприятие съгласно ЗМСП

или

  • е извън предметния обхват на ЗМСП, но отговаря на следните характеристики: с до и включително 499 души персонал, както и един от следните два критерия: до 100 млн. евро сума на актива включително, или до 86 млн. евро приходи от продажби включително,

пострадало е от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19 и отговаря на следните условия:

- осъществява стопанска дейност и е регистрирано в България, съгласно действащото законодателство;

- известен е крайният му собственик; крайният му контролиращ собственик не може да бъде фирма регистрирана в Офшорна зона;

- има поне три завършени финансови отчета, с отчетени приходи от продажби, както и счетоводна печалба за поне една от последните три години.

Какви кредити се отпускат по Програмата?

Кредити за оборотни нужди

Кредити за инвестиционни нужди

Какъв е размера на гаранцията по Програмата?

До 80% от размера на кредита

Валута на кредита: лева / евро

Срок на кредита: до 7 години

Максимален размер на кредита: 3 000 000 лева на ниво Кредитополучател и свързани лица

Краен срок за кандидатстване за кредит по Програмата: 20.12.2021 г.

Обезпечение: залог на вземания от сметки по реда на ЗЗД, ЗОЗ, както и чрез договор за финансово обезпечение съгласно ЗДФО.

Действителните собственици на дружеството задължително следва да са солидарни длъжници по кредита.

Всеки Кредитополучател заплаща гаранционна такса, която се начислява от Банката и е дължима на ББР ЕАД за предоставяната от ББР ЕАД гаранция.

 

Повече информация можете да получите в специализираните ни центрове „Банкиране малък бизнес“, както и на телефон 02/8179200