Защо "И Ар Би Лизинг"?

Ние Ви предлагаме:

  • Национално покритие чрез широката клонова мрежа на Пощенска банка
  • Бърза и ефикасна услуга от екипа на лизинговото дружество и подкрепа от страна на Пощенска банка
  • Опростена и бърза процедура на кандидатстване
  • Конкурентни цени
  • Отложено плащане на ДДС
  • Атрактивни застрахователни премии
  • Гъвкави лизингови програми за доставчици