Предимства на лизинга

Финансовият Лизинг е удобна форма на финансиране, която Ви дава възможност да:

 • Запазвате оборотния си капитал и банковите линии, като добавяте допълнителен финансов ресурс
  Лизингът Ви позволява да ползвате необходимото оборудване и да го изплащате постепенно, като развивате вашия бизнес без да прибягвате към оборотния си капитал - по този начин можете да използвате средствата си за други бизнес цели.
   
 • Бързина и удобство без обезпечение
  За обезпечение на лизинговата сделка не се изисква учредяване на ипотека или на залог върху движимо имущество, тъй като лизинговата компания запазва собствеността върху лизинговия актив. В резултат имате по-малко разходи, а сделката се сключва по-бързо, при опростена процедура и малка по обем документация.
   
 • Малко по размер самоучастие
  Лизингът може да финансира висок процент от доставната стойност на активите и като допълнение можете да получите финансиране на ДДС по сделката, или да заплащате ДДС разсрочено, като част от лизинговите вноски.
   
 • Гъвкавост и равни лизингови вноски
  Лизинговите условия, които Ви предлагаме, са съобразени с нуждите Ви от финансиране и паричните Ви постъпления. За Ваше улеснение, Ви предлагаме изплащане на желаното оборудване на равни месечни вноски, което ще Ви позволи по-лесно бюджетиране или изплащане на неравни/сезонни вноски, съобразени с характера на Вашия бизнес.
   
 • Финансови и административни стимули и улеснения
  При закупуване на желаните активи на лизинг, имате възможност да намалите облагаемата печалба на фирмата. По време на лизинговия договор ние сме ангажирани със заплащането на дължимите за актива данъци и подновяване на застраховки.