Лизингова процедура

 Процедура - стъпка по стъпка:

 • Стъпка 1:  Избирате желаното от вас оборудване и доставчик.
 • Стъпка 2:  Посещавате избран от Вас клон на Пощенска банка или И Ар Би Лизинг България с цел получаване на оферта или ако предпочитате може да се свържете с нас по телефона или по и-мейл.
 • Стъпка 3:  Наш експерт ще подготви персонална оферта за лизинг и погасителен план и ще Ви съдейства за попълването и изпращането на искане за лизинг. 
 • Стъпка 4:  В кратък срок ще получите обратна връзка на искането Ви за лизинг.
 • Стъпка 5:  При одобрение на искането Ви за лизинг предстои подписване на договор за лизинг с И Ар Би Лизинг България и заплащане на първоначална вноска и дължимите такси.
 • Стъпка 6:  И Ар Би Лизинг България подписва договор за покупка на желаното от Вас оборудване с фирмата доставчик и заплаща цената на оборудването.
 • Стъпка 7:  И Ар Би Лизинг България застрахова оборудването при избран от Вас и одобрен от лизингодателя застраховател и Ви го предоставя за ползване след подписване на приемо-предавателен протокол.
 • Стъпка 8:  Вие заплащате периодични лизингови вноски и другите разходи, свързани с ползването на актива.
 • Стъпка 9:  При пълното изплащане на задълженията по договора за лизинг, Вие подписвате договор за прехвърляне на собственост и получавате собствеността върху лизинговото оборудване.
   

Необходими документи за кандидатстване:

 • Оферта или договор от доставчика.
 • Копие от актуално състояние издадено от Агенцията по вписванията, ЕИК и данъчна регистрация.
 • Копие от финансовите отчети за последните 3 години и междинен отчет за текущата година.
 • Копие от данъчната декларация за предходната година.

 

Документи