За И Ар Би Лизинг

"И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 204987121  (правоприемник след преобразуване чрез отделяне от предприятието на "И АР БИ ЛИЗИНГ" ЕАД с ЕИК 131306380) е лизинговата компания на Юробанк в България.

Ние имаме амбицията вече 15 години да проучваме Вашите финансови потребности, без значение дали сте професионалист на свободна практика, търговец, производител или работите в сферата на услугите. Предлагаме Ви възможност да обновите, разширите или модернизирате Вашият транспортен парк или професионално оборудване, от най-малкия детайл до цялостна производствена линия.

Ние се гордеем със способността си да осигуряваме конкурентни цени, гъвкави условия и отлично обслужване. Нашият подход е да заслужим взаимно доверие и уважение с клиентите ни и да установим дългосрочни отношения, базирани на креативност, професионализъм и коректност. Отношения, на които можете да разчитате всеки път, когато се обърнете към И Ар Би Лизинг България.

С уважение,
"И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД