Връзка с нас

Свържете се с нас още днес, за да откриете подходящото финансово решение:

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД

Офис Парк Пощенска банка
сграда А, етаж 4, офис 2
ул. "Околовръстен път" N260
район "Витоша"
гр. София, п.к. 1766

тел.: (02) 92 36 070
E-mail: office@erbleasingbulgaria.bg
 

"И Ар Би Лизинг България" - клон Пловдив
ул. "Антим I", №2
гр. Пловдив
 

"И Ар Би Лизинг България" - клон Варна
бул. "Дръзки" №1-5, ет.2
гр. Варна
 

"И Ар Би Лизинг България" - клон Русе
ул. Александровска №97
гр. Русе
 

"И Ар Би Лизинг България" - клон Бургас
ул. Царица Йоанна  № 11-13
гр. Бургас
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Стара Загора
бул. "Цар Симеон Велики" No 107, вх. А
гр.Стара Загора
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Велико Търново
пл. Майка България No 5
гр. Велико Търново
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Плевен
ул. Гренадерска No 3
гр. Плевен
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Габрово
ул, Априловска No 1
гр. Габрово
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Благоевград
ул. Васил Левски No 1
гр. Благоевград
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Сливен
ул. Хаджи Димитър No 1
гр.Сливен
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Хасково
ул.Марин Дринов No 4А
гр.Хасково
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Шумен
ул.Цар Освободител No 103
гр. Шумен
 

"И Ар Би Лизинг България" ЕАД – клон Пазарджик
бул. България № 5
гр.Пазарджик
 

Банкови сметки на "И Ар Би Лизинг България" ЕАД:

 

в български левове: в евро:
"Юробанк България" АД "Юробанк България" АД
Банков код: BPBIBGSF SWIFT код: BPBIBGSF
Сметка №: BG87 BPBI 7942 1022 6087 01 Сметка №: BG69 BPBI 7942 1422 6087 01