Базисен лихвен процент

Валута

1М Euribor

3М Euribor

6М Euribor

EUR -0.37 % -0.31 % -0.24 %