Свържете се с нас още днес, за да откриете подходящото финансово решение:


"И Ар Би Лизинг" ЕАД

София Бизнес Център
сграда А, етаж 4, офис 2
ул. "Околовръстен път" N260
район "Витоша"
гр. София, п.к. 1766

тел.: 0700 141 41* и +359 2 93 75 810
факс: + 359 2 97 42 756 и +359 2 97 42 755
E-mail: officeerbleasing.bg
 

* на цената на един градски разговор за абонати на БТК

"И Ар Би Лизинг " - клон Пловдив
ул. "Антим I", №2
гр. Пловдив
тел.: + 359 32 655901/ 32 655918
         + 359 32 655951/ 32 655954

"И Ар Би Лизинг " - клон Варна
бул. "Дръзки" №1-5, ет.2
гр. Варна
тел.: +359 52 688 501/  52 688 514

"И Ар Би Лизинг " - клон Русе
ул. Александровска №97, Бизнес Център Пощенска Банка
гр. Русе
тел.: +359 82 81 29 81

"И Ар Би Лизинг " - клон Бургас
ул. Царица Йоанна  № 11-13
гр. Бургас
тел.: +359 56 87 69 01/  56 87 69 02

Банкови сметки на "И Ар Би Лизинг" ЕАД:

в български левове:в евро:
"Юробанк България" АД"Юробанк България" АД
Банков код: BPBIBGSFSWIFT код: BPBIBGSF
Сметка №:BG78BPBI79421052218501Сметка №:BG60BPBI79421452218501

Банкови сметки на "И Ар Би Ауто Лизинг" ЕООД:

в български левове:в евро:
"Юробанк България" АД"Юробанк България" АД
Банков код: BPBIBGSFSWIFT код: BPBIBGSF
Сметка №:BG42BPBI79421052317701Сметка №:BG24BPBI79421452317701