Нови машини и оборудване за леката и тежката промишленост за основната производствена дейност на клиента:

  • Клиенти - юридически лица
  • Срок – 6 до 60 месеца
  • Минимална първоначална вноска –  20 %

Основни характеристики:

Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от съществуващия базов процент в евро. Всички машини се застраховат със застраховка ‘’Имущество’’.

Контакти за връзка с нас:

тел.: 0700 141 41* и +359 2 93 75 810
E-mail: officeerbleasing.bg

* на цената на един градски разговор за абонати на БТК