Нови леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона от официални доставчици:

  • Клиенти - физически и юридически лица
  • Срок – 6 до 60 месеца
  • Минимална първоначална вноска – 15 %

Употребявани леки и лекотоварни автобомили до 3,5 тона от официални доставчици:

  • Клиенти - физически и юридически лица
  • Срок – 6 до 48 месеца
  • Минимална първоначална вноска – 25 %
  • Финансират се активи на не повече от 60 м от датата на първа регистрация
  • В края на договора за лизинг активите не трябва да са на повече от 84 м.

Основни характеристики:

Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от съществуващия базов процент в евро. Физическите лица ползват право на 14 дневен срок за отказ от договора за лизинг. Всички моторни превозни средства се застраховат със застраховка ‘’Каско’’ и гражданска отговорност.

Контакти за връзка с нас:

тел.: 0700 141 41* и +359 2 93 75 810
E-mail: officeerbleasing.bg

* на цената на един градски разговор за абонати на БТК