Уважаеми клиенти и партньори,

На 07.02.2018г., на основание чл. 262в от Търговския закон, „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД е преобразувано чрез отделяне на част от дейността му в ново дружество, като същевременно се запазва и „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД.

Името на новото дружество е „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД с ЕИК 204987121 и седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 260.

С настоящото бихме искали да Ви уведомим, че считано от 30.11.2018г. дружеството „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД вече е с ново наименование – „М ЛИЗИНГ“ ЕАД. Собствеността на капитала на дружеството също е сменена, но тази промяна не се отразява върху действащите към 30.11.2018г. условия по Вашия лизингов договор.

В случай, че Вашият договор за лизинг се обслужва от „М ЛИЗИНГ“ ЕАД, моля последвайте следния линк: www.mleasing.bg
Телефони за контакт с М Лизинг:
02/ 93 75854
02/ 93 75868
02/ 93 75839
e-mail: officemleasing.bg

В случай, че Вашият договор за лизинг се обслужва от „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, моля последвайте следния линк: www.erbleasingbulgaria.bg.

В случай, че все още не сте получили уведомление и не разполагате с информация кое от двете лизингови дружества ще Ви обслужва като наш клиент, не се колебайте да се свържете с нас на посочените по-долу телефони и e-mail адрес, за да получите детайлна информация и съдействие:

e-mail:  officeerbleasingbulgaria.bg
тел. (02) 92 36 070 и (02) 92 36 071

С уважение,
Екипът на „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД
Екипът на „М ЛИЗИНГ“ ЕАД