Нови машини и оборудване за основната производствена дейност на клиента в областта на строителството, леката и тежката промишленост:

  • Клиенти - юридически лица
  • Срок – 12 до 60 месеца
  • Минимална първоначална вноска –  20 %

Основни характеристики:

Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от съществуващия базов процент в евро. Всички машини се застраховат със застраховка "Имущество".