Нови леки и лекотоварни автомобили до 3,5 тона от официални доставчици:

  • Клиенти -  юридически лица
  • Срок – 12 до 60 месеца
  • Минимална първоначална вноска – 15 %

Употребявани леки и лекотоварни автобомили до 3,5 тона от официални доставчици:

  • Клиенти - юридически лица
  • Срок – 12 до 48 месеца
  • Минимална първоначална вноска – 25 %
  • Финансират се активи на не повече от 60 м от датата на първа регистрация
  • В края на договора за лизинг активите не трябва да са на повече от 84 м.

Основни характеристики:

Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от съществуващия базов процент в евро. Всички моторни превозни средства се застраховат със застраховка "Каско" и гражданска отговорност.