Нови селскостопански машини и оборудване, закупени от официални доставчици:

  • Клиенти - юридически лица и земеделски производители
  • Срок – 12 до 60 месеца
  • Минимална първоначална вноска – 15 %

Основни характеристики:

Минималната финансирана сума е 5 000 евро без ДДС. Изплащането се осъществява на равни месечни вноски, на неравни месечни вноски или на сезонни вноски. Лизинговите сделки са деноминирани в евро и цената зависи от съществуващия базов процент в евро. Всички селскостопански машини и оборудване се застраховат със застраховка "Каско" и гражданска отговорност.