Ние Ви предлагаме:

  • Национално покритие чрез широката клонова мрежа на Пощенска банка
  • Бърза и ефикасна услуга от екипа на лизинговото дружество и подкрепа от страна на Пощенска банка
  • Вноски, съобразени с динамиката на вашия бизнес
  • Конкурентни цени
  • Атрактивни застрахователни премии
  • Гъвкави лизингови програми за доставчици
  • Стабилност и коректност в отношенията