"И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 204987121  (правоприемник след преобразуване чрез отделяне от предприятието на "И АР БИ ЛИЗИНГ" ЕАД с ЕИК 131306380) е лизинговата компания на Юробанк в България.

Ние имаме амбицията вече 15 години да проучваме Вашите финансови потребности, без значение дали сте професионалист на свободна практика, търговец, производител или работите в сферата на услугите. Предлагаме Ви възможност да обновите, разширите или модернизирате Вашият транспортен парк или професионално оборудване, от най-малкия детайл до цялостна производствена линия.

Ние се гордеем със способността си да осигуряваме конкурентни цени, гъвкави условия и отлично обслужване. Нашият подход е да заслужим взаимно доверие и уважение с клиентите ни и да установим дългосрочни отношения, базирани на креативност, професионализъм и коректност. Отношения, на които можете да разчитате всеки път, когато се обърнете към И Ар Би Лизинг България.

С уважение,
"И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
 

  • Предимства на финансовия лизинг

    Лизингът се превръща в популярна форма на финансиране, защото: Запазва оборотния капитал и банковите линии. Лизингът Ви позволява да придобиете необходимото оборудване, без да прибягвате към оборотния си капитал; Банковите кредитни линии остават на ваше разположение, в случай че имате извънредна или сезонна финансова потребност.

  • Защо "И Ар Би Лизинг България"?

    Ние Ви предлагаме: Национално покритие чрез широката клонова мрежа на Пощенска банка; Бърза и ефикасна услуга от екипа на лизинговото дружество и подкрепа от страна на Пощенска банка; Вноски, съобразени с динамиката на вашия бизнес;