Уважаеми клиенти и партньори,

В продължение на политиката на лизинговото дружество за предлагане на персонализирани решения, Ви уведомяваме за следното:
 
На основание чл. 262в от Търговския закон „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД - лизинговото дружество на Юробанк в България - е преобразувано чрез отделяне на част от дейността му в ново дружество, като същевременно се запазва и „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД. Името на новото дружество е „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД с ЕИК 204987121 и седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Околовръстен път” № 260.
 
Клиентите, които ще бъдат обслужвани от новото дружество, ще получат допълнителни уведомления.
 
Плановете на двете дружества са фокусирани в разработване и предлагане на различни продукти за отделни клиентски сегменти, за да се отговори на спецификата на конкретните им нужди. 
 
Промяната няма да се отрази на условията по съществуващите договори за лизинг на клиентите и те ще бъдат запазени. Единствената промяна ще бъде в данните на новоучреденото дружество „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД. Нашите клиенти ще продължат да бъдат обслужвани със същия професионализъм и качество.

С уважение,
"И Ар Би Лизинг България" ЕАД