Колко лесно би било, ако краят на всичко беше ясен още от самото начало.
Днес ти предлагаме жилищен кредит с ясен край.

Избери Жилищен кредит БЕЗ ЛИХВА за последните 2 години при кандидатстване до 31.05.2018 г.*:

  • 3.95%** променлив лихвен процент в лева
  • Възможност за гратисен период до 12 месеца.
  • Голям размер на финансиране до 500 000 лв.

За какво можете да го използвате?

  • Покупка на жилище;
  • Строеж и довършване на жилище;
  • Ремонт и подобрения на жилище.

Имате въпроси за този кредит?

  • Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.
  • Заповядайте в нашите офиси и специализирани Центрове за жилищно кредитиране.
  • Заявете консултация с мобилен банков експерт
  • Пишете ни на moidompostbank.bg

 

 

 *Предложението е валидно при кандидатстване за нов жилищен кредит с опция „Флекси“ в периода от 19.03.2018 до 31.05.2018 г. с първоначален срок не по-кратък от 20 години. Кредитополучателят ползва отстъпка, като не дължи лихва за последните две години от първоначалния срок на кредита, в случай че същият не е бил намаляван.

**Посочените лихвени условия са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка „Живот“. 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс: 6 месечен SOFIBOR. Лихвената надбавка се изчислява след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента и определяне на срока кредита и стойността на обезпечението. В отделни случаи, определените от банката конкретни условия за финансиране, в това число и определеният лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас офис на банката. Кредитор е „Юробанк България“ АД.

Пример: За кредит с размер 80 000 лв, за срок 30 години, при 3,95% променлив годишен лихвен процент за първите 28 години и без лихва за последните две години от срока на кредита, с превод на работна заплата по пакетна програма „Моето семейство“, с 3 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма; с 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 139 475.59 лв. с 360 броя мес. вноски, вноската за първите 28 години е 380,74 лв., а за последните две години е 365.51 лв. ГПР е 4,22%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застраховка „Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.