Вземи сега своята нова кредитна карта Mastercard до 31 май 2019 г. и се възползвай от промоционалната ни оферта*:

  • Без лихва за покупки за първите 3 месеца**.
  • Без годишна такса за обслужване за първата година при трансакции за не по-малко от 3000 лева през първите 6 месеца***.
  • Без такса за разглеждане на заявление за кредитна карта.

Можеш да я заявиш лесно още сега по удобен за теб начин:

Какви са предимствата на кредитна карта Mastercard?
 
  • Дълъг безлихвен гратисен период до 50 дни при покупки**** и след изтичане на промоционалните условия;
  • Програма за лоялност „Моите награди“ (MyRewards)  -  получаваш бонус точки за всяка покупка с кредитната ти карта, които лесно обменяш за парични награди. Виж условията на програмата тук или във всеки офис на банката; 
  • Можеш да плащаш битовите си задължения и местни данъци (към Столична община) през интернет банкирането „e-Postbank” и мобилното приложение „m-Postbank“.

Научи повече за предимствата на кредитните карти:

Условия:


* Офертата е валидна за физически лица, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium в периода от 5 март до 31 май 2019 г. 
Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard, издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадена кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash.

Офертата се прилага включително и при кандидатстване от клиенти, ползващи отстъпки за кредитни карти по предлаганите от Банката пакетни програми „Моето Семейство“ и „Моят Престиж“.

** Банката не начислява лихва върху сумата от направени покупки с картата за период от три месеца, считано от датата на издаване на картата. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичане на посочения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

*** Банката не начислява годишна такса за обслужване на кредитната карта за първата година от издаването й, в случай че картодържателят извърши трансакции с картата (покупки и теглене на пари в брой) на обща минимална стойност 3000 лева през първите шест месеца от издаването й.

**** Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой.