Бъдете спокойни всеки път, когато ползвате Вашата дебитна карта


Със Застрахователната програма за дебитни карти може да сте уверени в защитата на Вашите средства, разплащания, документи и ключове, в случай на загуба или злоупотреба с дебитната Ви карта, издадена от Пощенска банка.
 

Какво е покритието?

  • До 300 лв. покритие на неправомерно извършени транзакции с дебитната Ви карта;
  • До 1 000 лв. покритие на изтеглените с картата суми при грабеж, настъпил непосредствено след тегленето;
  • До 2 500 лв. покритие при кражба или тотална повреда на покупките, направени с дебитната карта, настъпили в рамките на 45 дни от датата на покупката;
  • До 100 лв. за преиздаване на лични документи при кражба или загуба, заедно със застрахованата дебитна карта;
  • До 300 лв. за преиздаване на нови ключове и карти за достъп, в случай че са откраднати или загубени заедно със застрахованата дебитна карта;

 

** Застрахователните покрития и условия на застраховка "Застрахователна програма за дебитни карти“, предлагана от Пощенска банка, се осигуряват от съответния застраховател/и съгласно Общи условия на застрахователите, с които може да се запознаете във всеки финансов център на банката.