Застраховки

Застраховка "Живот" със спестовен характер

„МОЯТ ПЛАН“ е дългосрочна застраховка „Живот” със спестовен характер, която комбинира възможността да спестявате и сигурността да сте защитени.

Защита на сметките в домакинството

Осигурете си спокойствие при плащането на месечните сметки.

Защита на семейството

Защитете най-ценното за Вас.

Критични заболявания

Погрижете се за своето здраве.

Спестовна закрила

Защитете доходността от Вашите спестявания.

Застрахователна програма за дебитни карти

Бъдете спокойни всеки път, когато ползвате Вашата дебитна карта.

Застрахователна програма за кредитни карти

Бъдете спокойни всеки път, когато ползвате Вашата кредитна карта.