Превод на пари

Western Union

Всеки ден ние Ви помагаме да поддържате връзка с любимите си хора навсякъде по света чрез бързи, сигурни и достъпни парични преводи

Преводи

Пощенска банка извършва вътрешнобанкови преводи в национална и чуждестранна валута, като използва системи за връзка в реално време между клоновете си и централното управление.

ePay/B-Pay

Безкасово плащане на сметки от ePay.

Плащане на битови сметки - "Универсален платец"

Можете да наредите автоматичното погасяване на Вашите задължения към доставчиците на комунални услуги – ВиК, "Електроразпределение", "Топлофикация", "Глобул", "Мобилтел" и т.н.

Периодично плащане

С услугата „Периодично плащане“, Вие сами може да зададете автоматично плащане на регулярните Ви задължения, като определите тяхната периодичност и размер