Спестовен жилищен кредит

 

Възползвайте се от атрактивните условия за "Спестовен жилищен кредит".

Специална оферта при кандидатстване от 01.11.2017 г. до 31.12.2017 г. за кредит с променлив годишен лихвен процент в лева или евро:

 • Атрактивен първоначален лихвен процент от 4,45% с възможност за автоматично намаляване на лихвата през срока на кредита.*
 • Вижте повече за възможността за автоматично намаляване на лихвения процент на www.savingloan.bg.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.**

 

Освен атрактивни лихвени условия, този кредит Ви дава и други уникални предимства. С него можете да изплатите дома си по-бързо. Спестявате време и пари, без да увеличавате месечната си вноска или да правите допълнителни плащания.

Необходимо е само да поддържате средства по сметки в Пощенска банка и автоматично ще получавате отстъпка от лихвата по „Спестовен жилищен кредит”. Колкото по-голяма наличност има по Вашите сметки, толкова по-ниска ще бъде лихвата по кредита, като продължавате да разполагате със средствата си свободно – както досега. Можете сами да решите как да се възползвате от отстъпката в лихвата: дали да спестите време и пари – като съкратите срока на изплащане, или да намалите месечната си вноска и да спестите разходи.

 

Какви са предимствата на  „Спестовен жилищен кредит“?
 

 • Финансирате изгодно покупката на своя дом.
 • Спестявате време и пари -  можете да изплатите кредита с над 5 г. по-бързо*** без да увеличавате месечната си вноска и да правите допълнителни плащания.  Вижте как на www.SavingLoan.bg.
 • Сами намалявате лихвата си –  колкото повече спестявате в Пощенска банка, толкова по-ниска лихва плащате. Така спестявате разходи и плащате по-малка месечна вноска. Вижте с колко може ще се намали месечната Ви вноска.
 • Свободно разполагате със средствата си – ползвате свободно всичките си средства в Пощенска банка, съгласно условията на съответния продукт. Освен това, можете да откривате нови сметки във всеки един момент и във всяка валута, с която работи Банката. Балансът по тях автоматично ще се включи в калкулацията за  отстъпка от лихвата.
 • Получавате информация по всяко време – с безплатна услуга за SMS-известяване и с услугата Интернет банкиране „е-Postbank“, чрез която можете:
    - да проверявате размера на предстоящата вноска; 
    - да следите погасителния си план;
    - да се информирате за приложимата лихва по кредита; 
    - да плащате вноската си по банков път и др. 
   
 • Множество предимства и отстъпки с нашите пакетни програми за комплексно банково обслужване. С тях Ви осигуряваме богат набор от банкови продукти и услуги, които носят удобство в натовареното ежедневие.
 •  Атрактивна оферта - дори и да нямате вложени средства в Пощенска банка, ще можете да се възползвате от атрактивния първоначален лихвен процент на „Спестовен жилищен кредит“. Ще получите автоматично първата отстъпка от лихвата, щом спестяванията Ви в Банката  надхвърлят 1000 лв. 
   

Кандидатствайте онлайн за жилищен кредит още по-бързо, лесно и удобно.

 

Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране. 
 

Кредитен калкулатор


 

* Условията за жилищен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. Лихвеният процент се определя в зависимост от финансовия профил на клиента и целта на кредита, като лихвената надбавка се договаря индивидуално. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка. Посочените условия са валидни при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по пакетна програма и сключване на договор за застраховка по пакет „Живот“. Първоначалният лихвен процент може автоматично да се намалява до максимум 0.6 процентни пункта при прилагане на лихвената отстъпка, съгласно условията, посочени по-горе.
 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в лева/евро се ползва лихвеният индекс 6-месечен SOFIBOR/6-месечен EURIBOR.

**Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката.  Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането.

*** Максималното съкращаване на срока по "Спестовен жилищен кредит" е 5 г. и 1 м. при кредит с първоначален лихвен процент 4,75% и е изчислено при сравнение със стандартен жилищен кредит от Пощенска банка, при равни първоначални стойности на главница и лихва, първоначален срок от 35 год. и поддържан средномесeчен баланс по сметки в банката над 50001 лв. Вижте повече на www.SavingLoan.bg