Искате да намалите разходите по Вашия жилищен кредит?

Нека спестяванията Ви работят за Вас!

Вземете новия, още по-добър Спестовен жилищен кредит от Пощенска банка и се възползвайте от уникалните му характеристики!

Вече можете да намалявате размера на главницата, върху който плащате лихва.
Колкото повече спестявате в Пощенска банка, толкова по-малка част от кредита Ви ще се олихвява. Така ще намалите сумата на начисляваната месечна лихва по кредита, а това ще доведе до по-ниски месечни вноски или до по-бързо погасяване на кредита – сами избирате!

Необходимо е само да поддържате средства по разплащателната сметка, която обслужва Вашия Спестовен жилищен кредит в Пощенска банка и автоматично ще намалявате сумата от кредита, която се олихвява. По този начин, колкото по-голяма наличност има по обслужващата сметка, толкова по-малка ще бъде дължимата лихва по кредита, като ще продължавате да разполагате със средствата си свободно, както досега.

Вие сами решавате как да се възползвате от намаления размер на дължимата лихва: дали да спестите време и пари, като съкратите срока на изплащане, или да намалите месечната си вноска и да увеличите свободните си средства за други Ваши планове.*

Какви са предимствата на Спестовен жилищен кредит?

  • Финансирате още по-изгодно покупката на своя дом – ползвате 100 % от сумата на кредита, а може да плащате лихва само върху 50 % от него. С колко ще се намали сумата от кредита, върху която се начислява лихва, зависи от размера на спестяванията Ви в банката*;
  • Спестяванията Ви работят за Вас – спестявате много повече лихва по кредита, отколкото можете да спечелите от лихва по депозит в банка;
  • Свободно разполагате със средствата си - можете да ползвате спестяванията си по всяко време, без допълнителни разходи. Освен това, по всяко време можете да внасяте допълнителни суми по сметката. Те автоматично ще се включат в калкулацията за дължимата лихва през следващия месец;
  • Спестявате време и пари – можете да изплатите кредита си с близо 12 години по-бързо** или да намалите значително месечната си вноска;

Получавате информация по всяко време – с безплатна услуга за SMS-известяване и с услугата Интернет банкиране "е-Postbank“, чрез която можете:

  • да проверявате размера на предстоящата вноска;
  • да следите погасителния си план;
  • да плащате вноската си по банков път и др. 

Ползвате множество предимства и отстъпки с нашите пакетни програми за комплексно банково обслужване. С тях Ви осигуряваме богат набор от банкови продукти и услуги, които носят удобство в натовареното ежедневие.

Искате да разберете повече за Спестовен жилищен кредит и как ще работи за Вас?

Заповядайте в специализираните ни Центрове за жилищно кредитиране или в офисите на Пощенска банка. Нашите експерти са на Ваше разположение за безплатна консултация по всички въпроси, свързани с ипотечното кредитиране.

Имате въпроси за този кредит?
Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за един работен ден.***

* Вижте как работи Спестовен жилищен кредит в секция „Параметри“
** Максималното съкращаване на срока по "Спестовен жилищен кредит" е до 12 години (144 месеца) и е изчислено при сравнение със стандартен жилищен кредит от Пощенска банка, при равни първоначални стойности на размер на кредита (100 000 лева), на годишен лихвен процент (4.45 %) и на срок (420 месеца) и при поддържано средномесeчено салдо по обслужващата Спестовен жилищен кредит сметка в размер на 50 000 лв.
*** Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката за съответния продукт. Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането.