Финансирайте изгодно покупката на своя нов дом и си осигурете спокойствие с по-ниска фиксирана лихва за първите 5 г.

 Атрактивна оферта при кандидатстване от 02.01.2018 г. до 31.03.2018 г.*

 • 3,95% фиксиран годишен лихвен процент в евро за първите пет години от срока на кредита.**
 • 4,15% променлив годишен лихвен процент в евро след петата година от срока на кредита.**
 • Ползвате множество преференциални условия с по Ваш избор.
 • Допълнителна защита със застрахователен пакет "Живот“.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.***

 

 Какви са предимствата на кредита?
 

 • Гарантирате си сигурност и спокойствие, защото размерът на месечните Ви вноски няма да  се промени за периода с фиксирана лихва.
 • Можете да се възползвате от гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Избирате между погасителен план с равни или с намаляващи месечни вноски.

Каква e целта на кредита?

 •  Покупка на жилище
 •  Строеж и довършване на жилище
 •  Ремонт и подобрения на жилище

От какви параметри можете да се възползвате?

 •  Валута: евро
 •  Размер на кредита: до 250 000 евро;
 •  Срок: до 35 години;
 •  Финансиране до 85% от пазарната оценка на имота. 


Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране. 

 Кандидатствайте онлайн за жилищен кредит още по-бързо, лесно и удобно.

Пример за ГПР: При 3,95% фиксиран лихвен процент за първите пет години и 4,15% променлив годишен лихвен процент за остатъка от срока, за 80 000 евро кредит и срок от 30 г., при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по пакетна програма "Моето семейство", с включени такси и комисиони и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. ГПР е 4,27%, 360 броя мес. вноски, мес. вноска за първите 5 г. е 380,74 евро, а след петата година е 388,77 евро, общата дължима сума е 140 816,92евро, Необходима е застраховка на ипотекираното имущество, сключване на договор за застрахователен пакет "Живот“. Разходите за застраховките не са включени в ГПР.
 

*Условията за жилищен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка.

** За първите пет години от срока на кредита се прилага 3,95% фиксиран лихвен процент в евро. След петата година от срока на кредита се прилага променлив годишен лихвен процент 4,15% в евро. Посочените лихвени условия са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка по пакет "Живот".

Променливият лихвен процент се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в евро се ползва лихвеният индекс 6-месечен EURIBOR. Лихвеният процент се определя в зависимост от процента на финансиране и срока на кредита, като лихвената надбавка се договаря индивидуално.
 
***Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката.  Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на  допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането.
 

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.
 

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.