ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

Промоционални условия при кандидатстване до 31.08.2019 г. за ипотечен кредит за обединение на задължения:*

  • Без такса за оценка на кредитоспособността;
  • Без такса за оценка на обезпечението;
  • Без такса за документален анализ на обезпечението.

Такси и комисиони на Банката при ипотечни кредити, които не са с цел обединение на задължения:

  • 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността дължима при усвояване;**
  • 3 лв. еднократна такса за откриване на програма "Моето семейство";
  • 6,95 лв. месечнa таксa за програма "Моето семейство";
  • 150 лв. такса за оценка на обезпечението - за апартамент;
  • 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението.***

Други такси:

  • Такса за предсрочно погасяване в размер на 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато кредитът е погасен преди изплащане на 12 месечни погасителни вноски от усвояването му.

*Посочените условия са приложими при подаване на заявление за нов ипотечен кредит за обединение на задължения по програма „Повече днес“ в лева в периода от 29.05.2019 г. до 31.08.2019 г. 

**Таксата за оценка на кредитоспособността е 75 лв. при доходи от трудови и служебни правоотношения. За клиенти с доказани доходи от други източници таксата е 100 лв., а при доказани доходи от чужбина е 200 лв.

***Таксата е в размер 200 лв., когато имотът (вкл. дворно място), предмет на анализа, е с до две промени в собствеността за период от 10г. назад. Когато имотът е с над две промени в собствеността за период от 10 г. назад, таксата за документален анализ на обезпечението е в размер на 400 лв.