С новите ни атрактивни условия можеш да финансираш всичките си планове -  обединение на задължения, ремонт и обзавеждане на дома, образование или други твои цели.  

Атрактивни условия при кандидатстване до 15.08.2018 г.:

  • От 4.45% променлив годишен лихвен процент в лева и евро;*
  • Без такса за оценка на имот, без такса за оценка на кредитоспособността и без такса за документален анализ на обезпечението при обединение на задължения;**
  • Финансиране до 100 000 лв. за всички твои планове.***
     

Активирай плановете си и плащай по-малко, защото с ипотечен кредит  по програма "Повече днес" можеш:

  • Да увеличиш разполагаемия си доход с до 76% като обединиш всичките  си задължения;*
  • Да плащаш само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
  • Да ползваш дълъг срок на кредита до 25 г.;***
  • Да избереш най-подходящата за теб Пакетна програма за комплексно банково обслужване , която ти осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

Имаш въпроси за този кредит?  Заяви безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите ти относно най-подходящото за теб жилищно финансиране. 

*Посочените лихвени проценти са приложими при подаване на заявление за нов ипотечен кредит за обединение на задължения по програма „Повече днес“ в периода от 01.06.2018 г. до 15.08.2018 г., при превод на работна заплата по сметка в банката, разкрита по Пакетна програма за комплексно банково обслужване ("Моето банкиране", "Моето семейство", "Моето предимство" "Моят престиж" или "Супер сметка@") и сключване на договор за застраховка "Живот".

Годишния лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана надбавка, която се договаря индивидуално. За референтен лихвен процент се ползва референтния лихвен процент ПРАЙМ на "Юробанк България" АД за обезпечени кредити. Повече информация за методологията за определяне на референтен лихвен процент ПРАЙМ за обезпечени кредити вижте тук. Лихвената надбавка се определя след извършване на индивидуална оценка на кредитоспособността на клиента. В отделни случаи, определените от банката условия за финансиране на конкретен кредит, в това число и определения лихвен процент, може да се различават от стойностите, посочени по-горе или да се прилагат допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите вашата индивидуална оферта, посетете удобен за Вас клон на банката. Кредитор е "Юробанк България" АД.

Виж представителен пример за разходите по кредита и примерна калкулация в секция Параметри

**При подаване на искане за нов ипотечен кредит с цел обединение на задължения в периода 01.06.2018 г. – 15.08.2018 г. кредитоискателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението. Условията за ипотечен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получиш персонална оферта и да се информираш дали тези условия са най-подходящи за теб, моля посети най-близкия или клон на Пощенска банка. Променливият годишен лихвен процент е в лева или евро при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка "Живот“. 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в лева се ползва лихвеният индекс . Лихвеният процент се определя в зависимост процента на финансиране и срока на кредита, като лихвената надбавка се договаря индивидуално.

 ***Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.