Ипотечен кредит по програма "Повече днес"

 

С новите ни атрактивни  условия можете да финансирате всичките си планове -  обединение на задължения, ремонт и обзавеждане на дома, образование или други Ваши цели.  

Атрактивни условия при кандидатстване до 30.11.2017 г.*

  • От 4.05% до 4.95% променлив годишен лихвен процент в лева и евро;
  • Без разходи за ипотека - разходите се поемат от Банката;
  • Без първоначални такси при обединение на външни задължения;
  • Финансиране до 100 000 лв. за всички Ваши планове.
     

Активирайте плановете си и плащайте по-малко, защото с ипотечен кредит  по програма "Повече днес" можете:

  • Да увеличите разполагаемия си доход с до 97% като обедините всичките  си задължения;**
  • Да плащате само една по-ниска вноска, в една банка, на една дата; 
  • Да ползвате дълъг срок на кредита до 25 г.;
  • Да изберете най-подходящата за Вас програма за банково обслужване, която Ви осигурява преференциални условия за банкови продукти и услуги.

 

Изчисли с колко ще се увеличи разполагаемия ти доход

 

Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране. 

 

* При подаване на искане за ипотечен кредит с цел обединение на задължения в периода 01.09.2017 г. – 30.11.2017 г. кредитоискателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността, без такса за документален анализ на обезпечението, без такса за оценка на обезпечението. Като допълнителна преференция, при усвояване на кредита банката ще възстанови на кредитополучателя заплатените от него нотариални и държавни такси за учредяване на ипотеката. Възстановяването на разходите представлява преференция за лоялни клиенти, приложима в случай че кредитът се погасява редовно и съгласно погасителния план на кредита, през първите три, респ. пет години, считано от датата на първоначалното усвояване на кредита.Условията за ипотечен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В определени случаи са възможни и допълнителни отстъпки от посочените параметри. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка. Променливият годишен лихвен процент е в лева или евро при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и сключване на договор за застраховка "Живот". 

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в лева се ползва лихвеният индекс 6-месечен SOFIBOR/6-месечен EURIBOR. Лихвеният процент се определя в зависимост от финансовия профил на клиента, като лихвената надбавка се договаря индивидуално.

 ** Вижте примерната калкулация в секция "Параметри".

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.