Жилищен кредит с опция "Флекси"

ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

Чакането за нов дом приключи. Сега е точният момент за изгодно финансиране. 

Кандидатствайте за жилищен кредит до 31.12.2017г и се възползвайте от промоционалните ни условия:


При жилищен кредит за покриване  на други задължения над 100 000 лв.:

  • 3.45% изключително атрактивен променлив лихвен процент в лв./евро.*
  • Без първоначални банкови такси - можеш да спестиш над 600 лв.
  • До 30% допълнително финансиране за ремонт и подобрения на дома.
  • Срок на кредита до 20 г.

 При нов жилищен кредит:

  • 3.95%  промоционален променлив лихвен процент в лв./евро. **
  • Възможност за гратисен период до 12 месеца.
  • Голям размер на финансиране до 500 000 лв.

Очакваме Ви в нашите клонове и специализирани Центрове за жилищно кредитиране.
 

Кандидатствайте онлайн за жилищен кредит още по-бързо, лесно и удобно. 
 


Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

 

Кредитен калкулатор

 

 

*При подаване на искане за жилищен  кредит за покриване на други задължения за срок до 20 години и в размер над 100 000 лв. в периода 01.11.2017 г. – 31.12.2017 г., кредитоискателят ползва следните промоционални условия: без такса за оценка на кредитоспособността (от 75 до 100 лв. при стандартни условия, съгласно Тарифата на банката), без такса за документален анализ на обезпечението (от 200 до 400 лв. на имот), без такса за оценка на обезпечението (150  лв. за апартамент).

** Посочените промоционални лихвени проценти са в лева или евро и са приложими при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване или по разплащателна сметка „Супер сметк@“ и финансиране до 75% от пазарната стойност на обезпечението. Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент се ползва лихвеният индекс 6-месечен SOFIBOR/6-месечен EURIBOR. Лихвената надбавка се определя в зависимост от финансовия профил на клиента и се договаря индивидуално.

Пример при жилищен кредит за покриване на други задължения с размер 110 000 лв.: при 3,45% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма. Общата дължима сума е 154 347.98 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638.84 лв. ГПР е 3,63%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.

Пример при нов жилищен кредит с размер 110 000 лв.: при 3,95% променлив годишен лихвен процент, за срок от 20 г., с  превод на работна заплата по пакетна програма "Моето семейство" с 3,0 лв. такса за откриване и 6,95 лв.месечна такса за обслужване на пакетната програма; с 75 лв. такса за оценка на кредитоспособността, 200 лв. такса за документален анализ на обезпечението, 150 лева такса за оценка на обезпечение, с държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 160 512.48 лв. с 240 броя мес. вноски, мес. вноска е 638,84 лв. ГПР е 4,20%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.
Условията за жилищно-ипотечни кредити са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате, дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка.


Посочените условия са приложими за кредити, обезпечени с ипотека върху недвижим имот, отпускани от „Юробанк България“ АД, ЕИК 000694749, при които не е избрана опцията по  чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.