Жилищен кредит с опция "Флекси"

ИнформацияПараметриТакси и комисиони

 

Благодарение на опция "Флекси" Вие контролирате погасителния си план. Можете сами  да решавате кога да намалите вноските по жилищния си кредит или да ги увеличите и дори да пропуснете едно месечно плащане.

Специална лятна оферта при кандидатстване от 01.08.2017 г. до 30.09.2017 г.

 • 3.95% променлив годишен лихвен процент в лева и евро*
 • Без изискване за сключване на застраховка Живот
 • Програми за комплексно банково обслужване, които Ви осигуряват преференциални условия за различни банкови продукти и услуги.
 • Възможност за гъвкаво погасяване на месечните вноски с опция "Флекси".
 • Възможност за ползване на гратисен период по главницата за първите 12 месеца от срока на кредита.
 • Вече можете да ускорите разглеждането на Вашия кредит. Изберете услугата за експресно разглеждане на искането за кредит и ще получите становище само за 1 работен ден.**
   

Какви са предимствата на Жилищен кредит с опция "Флекси":


Вземете  жилищен кредит с опция „Флекси“  и през всяка календарна година от срока на кредита ще можете: 

 • Да пропускате плащането на една вноска.
 • Да намалявате месечните си вноски наполовина за период до 6 месеца.
 • Да увеличавате месечните си вноски до два пъти от размера им за период до 6 месеца.
   

Можете дори да комбинирате различните опции "Флекси" в зависимост от своите нужди.

Кандидатствайте онлайн за жилищен кредит още по-бързо, лесно и удобно. 
 


Имате въпроси за този кредит?  Заявете безплатна онлайн видео консултация по Скайп и нашите експерти ще отговорят на въпросите Ви относно най-подходящото за Вас жилищно финансиране.

 

Кредитен калкулатор

 

Пример за ГПР: при 3,95% променлив годишен лихвен процент, при финансиране до 75% от пазарната стойност на обезпечението, за 80 000 лв. кредит за срок от 30 г., с включени такси и комисиони  при превод на работна заплата по сметка, разкрита в банката по програма "Моето семейство" и с включена държавна такса за вписване на ипотека в размер на 0,1% от сумата на кредита. Общата дължима сума е 139 841.08 лв. с 360 броя мес. вноски, мес. вноска е 380,74 лв. ГПР е 4.23%. Необходима е застраховка на ипотекираното имущество. Разходите за застраховката не са включени в ГПР.

 *Условията за жилищен кредит са приложими, в случай че отговаряте на изискванията на банката. Посочените параметри са валидни при определено процентно съотношение между размера на дълга и пазарната стойност на обезпечението. За да получите Вашата персонална оферта и да се информирате дали тези условия са най-подходящи за Вас, моля посетете най-близкия Център за жилищно кредитиране или клон на Пощенска банка. Променливият годишен лихвен процент е 3,95% в лева при превод на работна заплата за срока на договора за кредит по разплащателна сметка в банката, открита по програма за комплексно банково обслужване и процентно съотношение между размера на дълга и пазарната стойност на обезпечението до 75%.

Годишният лихвен процент е променлив и се формира от сбора на референтен лихвен процент плюс фиксирана договорна надбавка. За референтен лихвен процент за кредити в лева се ползва лихвеният индекс 6-месечен SOFIBOR. Лихвеният процент се определя в зависимост от финансовия профил на клиента, като лихвената надбавка се договаря индивидуално.

** Опцията за експресно разглеждане на искането за жилищен/ипотечен кредит е приложима за клиенти с доходи само от трудов договор; Не се прилага при кандидатстване онлайн и/или при параметри и условия, различни от стандартните на Банката. Банката се задължава, в рамките на 8 работни часа от приемането на заявката за експресно разглеждане, да уведоми Кредитоискателя за това, че има изготвено становище по искането за кредит (предварително одобрение или отказ), или че е необходимо предоставянето на допълнителни документи. Вижте пълните условия за експресно разглеждане на искането.

Посочените условия са приложими за кредити, при които не е избрана опцията по чл. 24, ал. 2, т. 1 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите.

В отделни случаи банката си запазва правото да одобри кредит при условия, различни от посочените по-горе.