Представяме Ви спестовна сметка "Активни пари", която е създадена специално, за да отговори на Вашата нужда от висока доходност и възможността да разполагате със спестяванията си.

 Предимства:

  • Атрактивни лихвени проценти за трите основни валути - левове, евро, щ. долари
  • Внасяте и теглите средства по сметката
  • Фиксирани лихви за 12 месеца
  • Получавате достъп до средствата от всеки клон на банката в страната